(1)
., . EIXO 3. EVENTOS EXTREMOS E IMPACTOS HIDRO METEOROLĂ“GICOS. RG 2012, 3.