[1]
., . 2012. EIXO 3. EVENTOS EXTREMOS E IMPACTOS HIDRO METEOROLĂ“GICOS. REVISTA GEONORTE. 3, 8 (out. 2012).